وبلاگ گروهی أین - سایبریون http://a-cyberiun.mihanblog.com 2020-07-14T03:56:18+01:00 text/html 2019-06-06T21:33:25+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان مقاومت http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2095 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;">اندیشه‌ی مقاومت، قدرتمندترین سلاحِ یک ملّت است؛</b></div> text/html 2018-01-09T21:52:32+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتدار ملّی، جوان مؤمن ما است http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2094 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/350/1049129/agatarh580.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38675" target="_blank" title=""><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">متن کامل بیانات</font></b></a></div> text/html 2017-05-17T13:29:20+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان پیام حضور...من و تو http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2093 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/350/1049129/n/aga.jpg" alt=""> text/html 2016-11-16T20:56:50+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان ایستادگی بر اصول انقلاب http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2085 <div align="center"><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://static.asset.aparat.com//lp/15714084-7307-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="387" hspace="0" vspace="0" width="493"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><font size="2"><div style="text-align: right;"><b>&nbsp;من آنچه نیازِ امروز میدانم، ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه‌ی اوّل است.&nbsp;</b></div><b><div style="text-align: right;"><b>اصول انقلاب هم همان چیزهایی است که در وصیّت‌نامه‌ی امام و در بیانات امام&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>وجود دارد؛ اینها پایه‌های انقلاب و ستونهای انقلاب است.&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>به جوانها توصیه میکنم وصیّت‌نامه‌‌ی امام را بخوانید؛&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>شما امام را ندیده‌اید امّا امام مجسّم در همین وصیّت‌نامه است؛</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><div style="text-align: right;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font size="3"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34912" target="_blank" title="">متن کامل بیانات</a></font></span></b></div></span></b></font></div> text/html 2016-11-03T11:29:21+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان خودمان باید مشکلات کشوررا حل کنیم نه آمریکا http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2084 <div align="center"><div style="text-align: right;"><img src="http://static.asset.aparat.com//lp/15669038-5580-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="394" hspace="0" vspace="0" width="505"></div><br><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(153, 51, 153);"><font size="5"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34815" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">متن کامل بیانات</a></font></b></div></div> text/html 2016-10-30T19:36:44+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان منحرف کنندگان راه خدا http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2083 <div align="center"><div style="text-align: right;"><img src="http://static.asset.aparat.com//lp/15655964-4098-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="527"></div><br><div style="text-align: right;"><b>کافران که زندگی پست را برآخرت ترجیح می دهند راه خدا را سد میکنند و آن را کج می خواهند.</b></div><b><div style="text-align: right;"><b>زیرا آنها که دنیا را برآخرت برگزیده اند نمیتوانند در یک جو توحیدی به اهداف خود</b></div><div style="text-align: right;"><b>(منافع وامتیازات زندگی،بهره کشی از توده و برده گرفتن آنها)نائل شوند ،&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>چون مردمی که عمارگونه به نور ایمان منو ر شده اند هرگز تن به ذلت وبردگی نمیدهند.</b></div><div style="text-align: right;"><b>به همین جهت سعی میکنند تا آن راه خدا را ازخاصیت براندازند تا محصولی بی خاصیت بار دهد که&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>امروزه به آن اسلام آمریکایی اطلاق میشود.</b></div><div style="text-align: right;"><b>روش حکومت علی (ع) - که مایه سرزنش خلفای جور شده بود وهست- باید تحریف شود&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>تا حاکمیتهای ظالمانه سرکوب نشوند.این است که ستمگران علی (ع) را درخانقاهها&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>و هیئت های عوام الناس می خواهند نه در مسند حکومت .</b></div><div style="text-align: right;"><b>آنها میخواهند او فقط الگوی صومعه ها و صوفی گری ها و راهنمای بهشت تنبل های فاقد عمل باشد.</b></div><div style="text-align: right;"><b>ومبادا به عنوان یک حاکم عادل یا قاضی با صراحت و یک عبد اطاعت مدار خداوند مطرح شود.</b></div><div style="text-align: right;"><b>این است که دست به تحریف حادثه های تاریخی حماسه آفرین ((کربلا و مشابه آن))</b></div><div style="text-align: right;"><b>&nbsp;و شخصیتهای حماسی اسلام زده اند و میزنند.آنان درضلالت دوری قرار دارند</b></div><div style="text-align: right;"><b>بسیار اشتباه میکنند ،خیلی بیراهه میروند وآنقدر از راه خدا دور شده اند&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b>که امکان بازگشتی برایشان باقی نمانده و از قابلیت اصلاح دورافتاده اند.</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>منبع:تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور</b></div></b></div> text/html 2016-10-04T20:40:34+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان صلی الله علیک یا ابا عبدالله http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2081 <div align="center"><div style="text-align: right;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8269680592/6rj4k4rgjt8q6265lcnv.png" alt="" align="bottom" border="0" height="313" hspace="0" vspace="0" width="446"></div><div style="text-align: right;"><br></div><b><div style="text-align: right;"><b>امام رضا علیه السلام:</b></div><div style="text-align: right;"><b>ای پسر شبیب اگر می خواهی بر چیزی بگریی برای حسین بن علی گریه کن؛</b></div><div style="text-align: right;"><b>زیرا همان گونه که قوچ را سر بریدند آن حضرت را سر بریدن و از افراد خانواده ی او</b></div><div style="text-align: right;"><b>&nbsp;هجده مرد کشته شدند که در روی زمین نظیر نداشتند.</b></div></b><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">بحار الانوار، ج 44، ص 286</div></div> text/html 2016-09-26T11:41:01+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان شادی روح شهید عزیز صلوات http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2080 <div align="center"><br><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15526374-8008-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="251" hspace="0" vspace="0" width="458"></div> text/html 2016-09-23T20:43:32+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان یا امام رضا(ع) http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2077 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15519125-3986-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="306" hspace="0" vspace="0" width="492"><img src="http://www.lenzor.com/p/KAy4d" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-09-21T18:58:49+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان بی اعتمادی،نتیجه عقلانیت http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2075 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2"><b><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15510712-2899-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="309" hspace="0" vspace="0" width="494"><br><br>رهبر انقلاب: یکی از عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی، بی‌اعتمادی مطلق به قدرت‌ها است <br>که امروز مظهر آن آمریکا است<br>&nbsp;متأسفانه برخی این بی‌اعتمادی را قبول ندارند، به زبان می‌گویند اما واقعاً بی‌اعتماد نیستند. <br>اگر انسان واقعاً به آمریکا بی‌اعتماد باشد، در مذاکرات به حرف‌هایشان مطلقاً اعتماد نمی‌کند<br>&nbsp;این بی‌اعتمادی، نتیجه عقلانیت است/ نتیجه اعتماد به انگلیس در مشروطه، ۷۵ سال عقب ماندن کشور شد.</b></font><br></div> text/html 2016-09-20T13:38:58+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان احیاءامامت.... http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2074 <div align="center"><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/15507/15506394-295ad15f0db70bff2e65aaf084fed5c2-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="319" hspace="0" vspace="0" width="510"></div> text/html 2016-09-20T12:33:53+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان عیدتون مبارک http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2073 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15505176-6952-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="323" hspace="0" vspace="0" width="516"></div> text/html 2016-09-06T19:14:18+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان بصیرت .... http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2072 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15444325-5151-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="284" hspace="0" vspace="0" width="496"><br><br><font size="4"><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34288" target="_blank" title="">متن کامل بیانات</a></font><br></div> text/html 2016-09-01T14:55:10+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان یا جوادالائمه ادرکنی http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2071 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15421445-8588-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="499"></div> text/html 2016-08-31T19:11:34+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان قرآن...آرام بخش دلها http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2070 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15418100-8638-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="378" hspace="0" vspace="0" width="504"></div> text/html 2016-08-25T14:52:49+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان اشاعه ی فحشا http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2069 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15385633-3372-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="412" hspace="0" vspace="0" width="515"><br><br><h1 class="photo_one_title"><font size="2">اشاعه‏ ى فحشا، گاهى با زبان و قلم است كه عمل زشت مردم را افشا كند <br></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="2">و گاهى با تشویق دیگران به گناه و قرار دادن امكانات گناه در اختیار آنان.</font></h1><h1 class="photo_one_title"><font color="#990000" size="2">&nbsp;امام صادق علیه السلام </font><font size="2">فرمود: كسى كه آن چه را درباره‏ ى مؤمنى بشنود، براى دیگران بازگو كند، <br></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="2">جزء مصادیق این آیه است.</font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="2">&nbsp;در حدیث می ‏خوانیم: كسى كه كار زشتى را شایع كند، مانند كسى است كه آن را مرتكب شده است. <br></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="2">تفسیر نور </font></h1><br></div> text/html 2016-08-24T08:14:54+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان سلام برابراهیم.... http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2068 <div align="center"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/15380770-6917-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="393" hspace="0" vspace="0" width="524"></div> text/html 2016-06-27T22:22:43+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان الحق مع علی http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2067 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8257734926/454.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-06-02T12:36:07+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان رحلت جانسوز امام دلها تسلیت http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2066 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8254060234/emam.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="474"><br><br><p style="text-align: center;"><font color="#330000" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پسرم چه خوب است... به باور خود بیاوری یک واقعیت را</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#330000" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">که مدح مداحان و ثنای ثناجویان چه بسا که انسان به هلاکت برساند و از تهذیب، دور و دورتر سازد.</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#330000" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">وصیت امام خمینی (ره)به حاج احمد</font></b></font></p><br></div> text/html 2016-05-27T02:58:23+01:00 a-cyberiun.mihanblog.com دیده بان ای غایب از نظر به خدا می سپارمت http://a-cyberiun.mihanblog.com/post/2065 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/3vvforn776hq8fsuwnfl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="445"><br><br><br><font size="3"><b>ما که عبد و عبید دنیا گشته ایم غافـــــــــــــــــــــــــــــــل از مهدی زهرا گشته ایم!<br><br> **اللهم عجل لولیک الفرج**</b></font><br></div>